Home - Contact

Behoud uw levensstandaard dankzij een verzekering gewaarborgd inkomen

Datum: 22-02-2021

Wat als u plotsklaps tot 40 procent van uw loon verliest? Kunt u dan dezelfde levensstandaard behouden? De kans is wellicht klein. En toch overkomt het heel wat mensen. Door een ongeval of langdurige ziekte. De eerste maand krijgt u een vervangingsinkomen dat even hoog ligt als uw salaris. Vanaf de tweede maand houdt u nog 60% over, na een jaar zakt het salaris nog wat.

Extra zekerheid

Gelukkig kunt u zich tegen inkomensverlies verzekeren. Net zoals er een gewaarborgd inkomen bestaat voor zelfstandigen, is er ook zo’n polis voor particulieren. Die voorkomt dat u voor uw hypotheek en andere vaste kosten aan uw spaargeld moet komen wanneer u arbeidsongeschikt bent.

Een simulatie

Els (40) is gehuwd en werkt als bediende bij een reclamebureau. Ze verdient maandelijks 2.300 euro netto. Haar partner Kim (44) verdient 1.900 euro. Els is niet verzekerd tegen loonverlies via een groepsverzekering van haar werkgever. Ze krijgt in haar vrije tijd een auto-ongeval en is daardoor arbeidsongeschikt. De eerste maand ontvangt ze het gewaarborgd loon van de werkgever. Vanaf de tweede maand ontvangt ze nog 2.010 euro via het ziekenfonds. Na een jaar kan ze nog steeds niet aan de slag. Vanaf de dertiende maand neemt haar vervangingsinkomen een flinke duik: ze houdt nu netto nog zo’n 1.455 euro over. Met een hypotheek van ongeveer 1.000 euro per maand wordt het nu erg krap om alle rekeningen te blijven betalen.

Bescherm uw inkomen

Met uw eigen salaris komen de cijfers wellicht nog iets harder aan. Online zijn er verschillende simulatoren te vinden. Doe zelf de test, bijvoorbeeld via Gonna! Hou ook in het achterhoofd dat de kloof alleen maar groter wordt als u in een hogere loonschijf zit.

Ons advies? Neem contact op met uw makelaar en vraag meer info over een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. De premie is afhankelijk van uw leeftijd en beroep, maar hoe dan ook weegt die niet op tegen de gemoedsrust die hij oplevert.